ЮЛСКИТЕ ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ ОБРАБОТКИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР БЯХА ИЗВЪРШЕНИ ПО ПЛАН

Община Несебър информира гражданите и гостите си, че през месец юли 2020 г. бяха извършени следните дезинсекционни и дератизационн обработки в регулацията на населените места:
1. Обработка на биотопи срещу ларви на комари в рaйона на гр. Несебър и гр. Обзор;
2. Обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места: гр.Несебър и застроената част между гр.Несебър и с.Равда, включително ж.к. „Черно море”, к.к. „Слънчев бряг – запад”, гр. Св. Влас, гр. Обзор и селата Равда, Кошарица и „Чолакова чешма“, Тънково, Оризаре, Гюльовца, Баня, Емона, Паницово, Раковсково, Приселци и Козница;
3. Обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства, гробищни паркове и сборища на животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми в населените места;
4. Дератизация на гробищните паркове в населените места;
5. Дезинсекция и дератизация на вътрешни помещения и хранителни блокове в детските градини и „Млечна кухня” в гр. Несебър и гр. Обзор.