НОВ ДИРЕКТОР В СУ“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“-НЕСЕБЪР

След спечелен конкурс новият директор на най-голямото училище в община Несебър- СУ“Любен Каравелов“ е Ирина Велкова.

Г-жа Велкова  встъпи в длъжност с ясни програма и цел – да запази професионализма, с който се работи в това училище и да продължи утвърдения висок стандарт чрез проекти и иновации.

Професионализъм, принципност, отговорност, справедливост и отдаденост на училището – това са думите, с които най-добре може да се опише следата, която оставя Тодорка Желязкова като директор на СУ „Любен Каравелов“. Признание и благодарност тя получи от  кмета на община Несебър Николай Димитров, който й връчи  плакет в предпразничната  за града вечер на 14 август. Градоначалникът благодари на г-жа Желязкова за годините отдадени на образователната институция и изказа признание към педагога, отдал сърцето си на децата и оставил следа в педагогическата история на града.

Новият директор – г-жа Ирина Велкова е дългогодишен преподавател по химия в училището.

От 2002 г. тя е изпълнявала длъжността заместник директор.

Високата й подготовка в административните дела на СУ“Любен Каравелов“ предопредели нейния избор.

Амбициите на г-жа Велкова са да продължи да изгражда имиджа на училището като средище на грамотност и знания, чийто възпитаници са активни участници в олимпиади, конкурси и средношколски съревнования на републиканско и международно ниво.

Пожелаваме на новия директор успехи в набелязаните цели в сферата на общинската просвета и изпълнение на управленската програма, заложена в бъдещото развитие на училището.