ЕВРОПЕЙСКА ПОДКРЕПА ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

През 2018 год. Община Несебър, неправителствени организации на територията на общината и местният бизнес, създадоха Местната инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ по проект на Програмата за морско дело и рибарство.

Целта на проекта е да се осигурят средства за различни инициативи на работещите в сектора рибарство – традиционен поминък в община Несебър и проекти на местните общности. След широк дебат и много срещи с хората от всички населени места, без изключение, Община Несебър изготви стратегия за развитие, която да обхваща предложенията на всички заинтересовани страни.

Спечеленото финансиране е в размер на 3 911660 лв.

До настоящия момент в МИРГ „Несебър-Месемврия“ са подадени 19 проектни предложения, от които 3 са на Общината, а останалите са постъпили от местния бизнес и неправителствени организации. Одобрени от Програмата за морско дело и рибарство са следните 8 проекта на  организации от  Община Несебър:

  • „ЕФЕКТ – 3 ХОЛИДЕЙС“ ЕООД – Проект „Дооборудване на ресторант „Виктория“ и разнообрзяване с рибни менюта“;
  • „ДАМСКИ КЛУБ МОНРО“ Сдружение – Проект „Нова туристическа атракция в гр. Обзор – открита фитнес площадка“;;
  • ОБЩИНСКИ ВЕТРОХОДЕН КЛУБ „НЕСЕБЪР 2000“ – Проект „Развитие на дейността на сдружение „Общински ветроходен клуб – Несебър 2000“;
  • НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИЗГРЕВ 1927“- ОБЗОР – Проект “Подкрепа за създаване на нови услуги за населението, чрез разширяване на фестивалната дейност на “Народно читалище Изгрев 1927“;
  • МУЗЕЙ „СТАРИНЕН НЕСЕБЪР“ – Проект „Доставка и монтаж на мултимедийна система за нуждите на музей „Старинен Несебър“.

 

  • ОБЩИНА НЕСЕБЪР :
  • „Подобряване на туристическата инфраструктура в гр. Обзор, Община Несебър – изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване“;
  • „Организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“ с цел популяризиране на рибарски район Несебър“;
  • „Духовен път-Реконструкция на улична мрежа ул.Ахелой, Тервел, Хемус, Месамбрия“ – частично гр.Несебър, община Несебър, стар град.

 

В събота, в рамките на проекта, МИРГ„Несебър –Месемврия проведе „Черноморски фестивал – Обзор 2020г.“, чиято цел бе популяризиране на стратегията. Песни, танци, изложба и вкусна рибена чорба, приготвена лично от шеф готвача Иван Звездев, бяха сред акцентите на фестивала.

На събитието присъстваха зам.-министърът на земеделието г-жа Лозана Василева, председателят на МИРГ „Несебър- Месемврия“ Румен Кулев и Галина Бабева-директор на Дирекция „Европейски, национални политики и програми и екология“ към Община Несебър.