ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТЧЕТОХА ГОТОВНОСТ ЗА НОВИЯ УЧЕБЕН СЕЗОН

 

Днес в заседателната зала „Мелсас“ кметът на община Несебър Николай Димитров прие ежегодния отчет на директорите на общинските училищата и детските градини относно проведената за началото на учебната година подготовка. Обсъдени бяха широк спектър от въпроси свързани с организационната, материално-техническата и кадровата обезпеченост за новия сезон и мерките за сигурност и превенция срещу разпространението на COVID-19.

Във връзка с това през предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да се опази здравето на децата, на работещите в системата и семействата.

Всяко учебно заведение на територията на община Несебър си е поставило за цел да намери формулата и баланса между предпазливостта и отговорността за здравето, от една страна, и необходимостта от учение, работа и живот в относително нормални условия, от друга.

За целта учебните заведения са изготвили индивидуални мерки, съобразени с общите предписания на Министерството на образованието и на Министерството на здравеопазването.

В началото на срещата кметът Димитров апелира към всички присъстващи за  внимателно отношение към родители и деца в настоящата обстановка. Той подчерта, че местната власт е винаги в готовност да съдейства и помогне на образователните институции  на своята територия.

Част от разписаните от училищата мерки касаят временна промяна  на кабинетната форма на обучение, за да се намали до минимум движението на учениците. Регламентира се носенето на маски от учители и ученици; храненето ще се извършва по график; регламентира се ползването на физкултурните салони; обособяват се помещения за изолация на учители и ученици при съмнение за зараза и др. В готовност е и план за преминаване на обучение в електронна среда.

Дневният ред на срещата включваше въпроси, относно осигуреността с учебници, учебни помагала и ЗУД за старта на учебната година; осигуреността за отоплителния есенно-зимен сезон (договори за отопление, доставка на гориво, средства за отопление);осигурени санитарно-хигиенни условия в съответствие с нормативните изисквания; необходимост от мерки за осигуряване безопасността на пътя в районите на детските градини или училищата; освежаване на спортни площадки и площадки по БДП.
Община Несебър е пряко и отговорно ангажирана с качеството на базите на училищата и детските градини на своята територия и ежегодно отделя значителни средства от бюджета си за подобряване на средата, в която децата се учат и развиват.