НЕСЕБЪР ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ МОНА

В рамките на проект МоНа – „Паметници в природата – креативно съжителство“, Община Несебър ще изпълни пилотен проект „Реконструкция на улична мрежа гр.Несебър – ІІ етап ул. „Рибарска, ул. „Мена”, които са част от културно-туристическия маршрут „Духовен път“. Целта на проекта е пряко свързана с общата стратегия на Община Несебър за опазване на световната ценност и културно наследство чрез оформяне на главните пешеходни трасета с настилки от периода на Възраждането – подмяна на съществуващите настилки от асфалт и бетонови плочи с нови настилки от паваж по улиците и каменни плочи по тротоарите. Строително монтажните работи ще започнат след приключване на активния туристически сезон.

В гр. Несебър предстои и провеждане на семинар „Устойчивото използване и творческото съжителство между природното и културното наследство: опитът на Несебър“ с участието на всички партньори по проекта. Целта на събитието е да повиши осведомеността на местните, националните и международните общности за промяната на ландшафта и необходимостта от осигуряване на съвместна защита, въз основа на екологични и културни критерии, както и укрепване на връзките между археологическия, културния и природния туризъм.

Част от проекта МоНа – „Паметници в природата – креативно съжителство“, е предстоящо картографиране на местообитанията в акваторията около Несебър от водолази, за да се ​​разработят действия за защита на застрашените животински и растителни видове. Успешното изпълнение на проекта цели да създаде международна база данни, която ще допринесе за ефективното опазване на културните и природните богатства в Гърция, България, Албания и Кипър. Освен това страните ще могат да тестват съвместно начините за смекчаване на отрицателните ефекти, произтичащи от високия туристопоток. Ще бъдат отчетени както положителните, така и отрицателните ефекти, сравнени с десетки други  географски области в Югоизточна Европа с подобни характеристики.