ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец, автобиография по образец и декларация за съгласие за обработване на лични данни по образец. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 /кликнете тук/ или в сайта на Община Несебър:
Автобиография образец
Заявление преброител контрольор
Обработване лични данни
Всеки кандидат трябва да представи снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи) или да отрази в самото заявление, че дава съгласието си да бъде използвана снимката му от Регистър „Български документи за самоличност“ (в този случай не е необходимо да предоставя снимка).

Документите за кандидатстване се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, офис №1 – гише№1, чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на общината или с електронен подпис на адрес  https://nesebar.imeon.bg/WebUslugi/WebSiteApp/frmEUslugi.aspx /услуга 1058. Преброяване на населението и жилищния фонд/.

Преброителите и контрольорите, които ще бъдат ангажирани ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти.   Добра комуникативност е едно от изискванията. Преброителите ще бъдат с работно време от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.