ОБЩИНА НЕСЕБЪР КАНДИДАТСТВА С 5 ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

През месец август Министерство на образованието и науката обяви Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“, имаща за цел финансиране на материалната база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Тя е насочена към изграждане на нови, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, детски градини и училища в Република България.

Община Несебър се възползва в пълна степен от правото си на потенциален бенефициент по Програмата и предложи за финансиране следните 5 проекта:

  • “Разширение на ДГ „Слънце“ и реконструкция на покрива на съществуваща сграда в к.к. Слънчев бряг – запад, гр. Несебър, общ. Несебър“;
  • „Изграждане на пристройка с физкултурен салон към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Обзор, община Несебър“;
  • „Основен ремонт на училищна сграда към СУ „Любен Каравелов“ в гр. Несебър – стара част“;
  • Изграждане на съвременна учебна база на Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов“;
  • Изграждане на детска градина, гр. Св. Влас.

Очакваме скоро резултати от оценката на проектните предложения и се надяваме Община Несебър да получи необходимото финансиране за изпълнение на амбициозната си инвестиционна програма в областта на образованието, която обхваща пропорционално всички населени места и осигурява по-добри условия за обучение на децата от общината.