СЕПТЕМВРИЙСКИТЕ ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ ОБРАБОТКИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР БЯХА ИЗВЪРШЕНИ ПО ПЛАН

 

Община Несебър информира гражданите и гостите си, че през месец септември 2020 г. бяха извършени следните дезинсекционни и дератизационн обработки в регулацията на населените места:

– Обработка на биотопи срещу ларви на комари в района на гр. Несебър на 15.09.2020 г. и гр. Обзор на 23.09.2020 г.;

– Обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места и обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства, гробищни паркове и сборища на животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми – на 15.09.2020 г. и 16.09.2020 г. в гр.Несебър и застроената част между гр.Несебър и с.Равда, включително ж.к. „Черно море”, к.к. „Слънчев бряг – запад” и Равда, на 17.09.2020 г. в гр. Св. Влас, на 23.09.2020 г.в гр. Обзор и селата. Кошарица и „Чолакова чешма“, Тънково, Оризаре, Гюльовца, Баня, Емона, Паницово, Раковсково, Приселци и Козница;

– Дезинсекция и дератизация на вътрешни помещения и хранителни блокове в детските градини и „Млечна кухня” на 23.09.2020 г. и 25.09.2020 г. в гр. Несебър и гр. Обзор.