ОБЩИНА НЕСЕБЪР С ВТОРИ ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИРГ “НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ”

Община Несебър спечели финансиране по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 за организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“ с цел популяризиране на рибарски район Несебър. Чрез фестивала се цели да се отдаде почит на един най-древните занаяти – рибарството.

На гостите и жителите на Несебър ще бъдат предложени кулинарни демонстрации в приготвянето на местни рибни деликатеси и специалитети, изпълнения на автентични фолклорни състави от Община Несебър и популярни български изпълнители, а акцент ще бъде провеждането на конкурс за най-вкусна рибена чорба.

За да се осигури техническа обезпеченост и уникално звуково и зрително изживяване на всички музикални и сценични изяви от програмата на фестивала, Община Несебър предвижда закупуване и инсталиране на специализирана конструкция – сцена и висококачествен пълноцветен LED екран, чрез които многобройната публика, която очакваме да привлече събитието, ще може да се наслади на изпълненията и да получи посланията на местната музикална култура, кулинарни особености и традиционни занаяти по един иновативен и нетрадиционен начин.