УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – НЕСЕБЪР В НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „КУПИ 1 КНИГА. ДАРИ Я НА СВОЕТО УЧИЛИЩЕ“

В навечерието на новата учебна година стартира Националната кампания „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“. В основата на акцията, инициирана от Асоциация „Българска книга“ и подкрепена от Министерство на образованието и науката, беше идеята на първия учебен ден учениците да занесат в училище нова книга. Целта на този символичен акт е те не само ще споделят любимите си книги с приятели и съученици, но и да се превърнат в своеобразни посланици на четенето.

Учениците от СУ „Любен Каравелов“ – Несебър се включиха активно в благородното начинание. Преди старта на новата учебна година те бяха информирани подробно за кампанията от своите класни ръководители. Най-активни в даряването на книги бяха учениците от начален и прогимназиален етап на обучение. Най-малките ученици дариха около 200 книги, основно с художествена литература, подходящи за тяхната възраст. Учениците между V и VIII клас предадоха около 250 книги.

Габриела Янчева от VI в клас дари 6 книги, а почти всички нейни съученици пристигнаха на първия учебен ден с книга в ръка.  Същото сториха и учениците от V б, в, г, VI а, б, г, д, VII в  и други.

Кампанията „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“ безспорно допринася за обогатяване на училищната библиотека с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки, което е в унисон с политиката на Министерството на образованието и науката за подобряване на образователната и библиотечна среда в училищата.

Мисия на „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“ е да утвърди четенето като ценност и да отправи послания, свързани с книгата като национално богатство. Целта на кампанията е да насърчи училищната общност да покаже своето отношение към литературата и книгите и да  превърне учениците в посланици на четенето, които, споделяйки любимите си книги, да дадат своя принос към училищния живот и образователния процес.