Община Несебър организира есенна еко кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Община Несебър организира на 27 октомври 2020 г. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори от домакинства, социални и обществени сгради на територията на община Несебър.

Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД гр. Варна.

На 27.10.2020 г. от 10.00 часа до 15.00 часа ще са отворени пунктове в:

– гр.Несебър – нова част, жк „Младост“ 62Г – „Екология“;

– кк „Слънчев бряг“ – Автогара, ОП „БКСО“;

– пред Кметствата в гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда, с. Кошарица, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и с. Баня.

 

Телефони за връзка:

05544 25 32, 0554 223 90, 0554 223 18

Отдел „Екология“, Община Несебър