СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с все по-широкото разпространение на COVID-19 и Заповед на министъра на здравеопазването, кметът на община Несебър Николай Димитров издаде заповед № 1559/28.10.2020, с която налага ограничения за събирания при публични прояви, преустановява дейностите на ОДК и регламентира присъствието на граждани в общинските центрове за информационно обслужване.