МКБППМН- НЕСЕБЪР ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ТРАФИК НА ХОРА – СЪВРЕМЕННОТО РОБСТВО“

 

По случай Международния ден за борба с трафика на хора Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Несебър организира информационна кампания, свързана с превенцията на трафика на хора и съвременното робство. Кампанията се проведе съвместно с ръководството на ΠГТ “Иван Вазов“ – Слънчев бряг и СУ „Любен Каравелов“-.Несебър.

В дискусията, проведена в ПГТ “Иван Вазов“, се включиха ученици от осмите класове, на които психологът към Кабинета за социална превенция към МКБППМН разясни какво е трафик и видовете му, и наблегна на основните прийоми на трафикантите: фалшиви обяви за работа, създаване на нереална романтична връзка с трафиканта; отвличане.

Кампанията в СУ „Любен Каравелов“ се проведе в две възрастови групи – 5-7 клас и 8-12 клас.

На срещата с по-големите психологът към Кабинета за социална превенция към МКБППМН обясни основните  методите на действие на трафикантите и разясни на учениците алгоритъма на действие при съмнение за  попадане в рискова ситуация. Бяха прожектирани няколко тематични видеоклипа и филм, посветен на борбата със съвременното робство, в които децата нагледно видяха, че всеки може да стане жертва на трафик на хора.

За по-малките ученици от 5-7 клас бе организиран конкурс за рисунка на тема: “Как възприемате трафика на хора“, а в час на класа  се прожектира тематична анимация.  Спечелилите конкурса получиха награди,  осигурени от МКБППМН, които директорът на училището г-жа Ирина Велкова връчи на победителите.

Целта на  превантивните кампании, организирани от МКБППМН, е да се заостри и насочи вниманието на младите хора към рискове от измама и въвличане в трафик и експлоатация.

Българските граждани продължават да бъдат една от водещите групи в Европа, които попадат в капана на трудова или сексуална експлоатация. 13 жени на 100 000 души стават жертва на трафик, което е повече от 5 пъти над средната стойност за Европейския съюз.