СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме на Вашето внимание заповеди на кмета на община Несебър Николай Димитров, с които се налагат мерки, целящи ограничаване на разпространението на Covid инфекция в гр.Обзор.

ЗАПОВЕД 1595-1