КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЗАПОВЯДА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЗОР

Поради нарастването на случаите с установена COVID инфекция в гр.Обзор, се наложи на местно ниво да се вземат по-строги противоепидемични мерки.

След съгласуване и по препоръка на местния щаб за борба с разпространение на заболяването кметът на община Несебър Николай Димитров издаде заповед, с която ограничи или забрани някои дейности от обществен характер на територията на населеното място.

Присъствените занятия в ДГ „Обзорче” бяха преустановени, а директорът на детската градина организира преструктуриране на учебния материал за подготвителна група. ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще продължи да работи в режим на епидемична обстановка и засилен сутрешен филтър, провеждан от медицинското лице.

Със заповедта на кмета на общината се забрани провеждането на всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер, преустановяват се групови празненства на открито и закрито /в т. ч. сватби, кръщенета и др./, както и всички културни и развлекателни мероприятия на територията на гр. Обзор.

Преустанови се работата на фитнес залата и бе наредена извънредна основна дезинфекция на фитнес уреди, санитарни помещения, съблекални и прилежащите площи на обекта.

Всички граждани, намиращи се на открити и закрити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да поставят защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т. ч. кърпа, шал, шлем и др./

Допълнителни мерки бяха разписани и за работата на администрацията в кметството и поддръжката на помещенията му.

С разписаните от кмета на общината мерки се цели ограничаване на разпространение на заразата и опазване здравето и живота на гражданите. Тяхното действие ще бъде преустановено с последваща заповед.