Новите противоепидемични мерки влизат в сила от 23.30 часа днес до 21.12.2020 г.

 

Предоставяме на Ваше внимание заповед РД-01-677/ 25.11.2020 на министъра на здравеопазването, в която са посочени временните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.