ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ БЯХА ПОДПИСАНИ В НЕСЕБЪР

На кратка церемония в зала „Мелсас“ бяха подписани договори за безвъзмездно финансиране на одобрените проекти по Мярка 3.1 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ на Местна инициативна рибарска група „Несебър – Месемврия”,  в която Община Несебър участва като партньор.

От името на Общината зам. – кметът Виктор Борисов подписа договор за безвъзмездно финансиране на проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в гр. Обзор, Община Несебър – изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване“ на стойност 298 008.28 лева. Това е поредната от трите инвестиционни инициативи на Община Несебър, заедно с рибен фестивал „Есенни пасажи“ и Реконструкцията на улична мрежа –  улици  „Ахелой“,  „Тервел“ , „Хемус“ и „Месамбрия“ – частично, които се реализират в рамките на стратегията на ВОМР. Общата стойност на проектите е 698 488.98 без ДДС.

От съществено значение за развитието на детския спорт в Община Несебър е одобреният проект на „Общински ветроходен клуб – Несебър 2000“ – „Развитие на дейността на сдружение „Общински ветроходен клуб – Несебър 2000“ на стойност 188 399 лева, чийто договор за финансиране беше подписан от председателя на сдружението –Кирил Жеглев. Проектът предвижда закупуване на специализирани плавателни съдове за подготовка на деца, практикуващи ветроходни спортове. Още две неправителствени организации – Сдружение клъстер информационни и комуникационни технологии – Бургас и Водолазен клуб „Кракен” ще реализират проекти на територията на община Несебър с европейски средства по програмата.