ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В СУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – НЕСЕБЪР СЕ ОБУЧАВАТ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Във връзка с издадената от министъра на здравеопазването заповед за допълнителни противоепидемични мерки, учениците от 1 до 12 клас на несебърското училище ще се обучават дистанционно до коледната ваканция.

Учители, ученици и родители вече имат натрупан от пролетта опит в работата в електронна среда. Още през  септември учениците получиха новите си акаунти за достъп до виртуалните класни стаи в Google Classroom.  Платформата предоставя разнообразни електронни инструменти, позволяващи провеждане на уроци, упражнения, тестове, представянето на презентации, видеа, възлагане на проекти и др. Учениците могат да обменят информация помежду си, а учителите – добри практики.

Педагозите, както и почти всички ученици  разполагат с необходимите устройства и подготовка за провеждане на учебния процес. Директорът на училището Ирина Велкова оповести, че е сключен  договор за доставка по постановление на Министерския съвет на 18 лаптопа за нуждаещи се деца и 5 лаптопа за учители. Устройствата са обезпечени със средства от МОН.

Със собствени средства ръководството на училището ще закупи и 5 таблета. Създадената организация на работа е предпоставка за нормалното протичане на учебната година в електронна среда. Очаква се в началото на януари учениците да се завърнат в класните стаи.