НЕСЕБЪР – ГРАДЪТ СЪС “СВЕТОВНА ЗНАЧИМОСТ ЗА ЖИВИЯ СВЯТ”

В съществуващия каталог на ЮНЕСКО от 2017 г. 1073 са вписаните  паметници, които са със “световна значимост за живия свят”. Един от тях е “Старинен град Несебър”, вписан на 9-ти декември 1983-та година на седмата сесия на Комитета за Световно наследство, състояла се във Флоренция.

Днес, 37 години след тази важна дата, градът живее с мисията  да утвърждава изключителната стойност на културното си  наследство, за да го запази за “благото на човечеството”.

Трудна и отговорна мисия, чието  изпълнение  поражда чувство на гордост и непрекъснат стремеж към развитие и усъвършенстване!

Съхраняването, опазването и управлението на това културно богатство е свързано с дългогодишни археологически, проучвателни, реставрационни, консервационни, градоустройствени и други дейности в града и акваторията на полуострова. Тяхното начало датира от миналото хилядолетие, когато в 1956-та година,  с Постановление  № 243 на МС на НРБ, територията на стария Несебър става архитектурно-градоустройствен и археологически резерват от национално значение.

Постигнатото за почти три десетилетия- между 1956 г. и 1983 г., е увенчано с успех и голямо признание – обявяването на Старинен град Несебър за Световна културна ценност.

Специалният статут на града поставя нови изисквания и правила както пред общинската управа, така и пред жителите му. При реализацията им участват различни министерства, но спазването и изпълнението им са дело на Община Несебър и нейните жители. Резултатите от съвместната дейност се множат!

Усещането, че сме част от хилядолетията, оставили незаличими следи на Несебърския полуостров, ни насърчава да се вглеждаме все повече и повече в извисилите снага монументални крепостни стени, в уникалната водоснабдителна система, в средновековните храмове – истински бисери на църковната архитектура, във възрожденските къщи и вятърни мелници. Всички те представляват синтез от вековна културна човешка дейност.

Привилегия е да живееш и работиш в този град!