НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „МЕСЕМВРИЯ – 2015“ – НЕСЕБЪР ОБЯВЯВА ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА „МОРЕ“

Народно читалище „Месемврия – 2015“ обявява конкурс за литературна творба (разказ, есе, импресия, поезия, хумористичен текст или др.) на тема „Море“. Тези, които се включат, са свободни да разгърнат въображението си в избрана от тях форма, похват и интерпретация, като условието е да се придържат към темата. Ограничения за дължината на текстовете няма. В конкурса могат да участват автори от всички възрасти, но само с едно произведение.

Наградният фонд е 100 лв. и ще се присъди на един, двама или трима участници под формата на ваучери за книги. Отличеният текст/текстове ще бъдат публикувани на страницата на читалището във Фейсбук.

Конкурсът се журира от ръководството на читалището.

Творбите трябва да се изпратят на имейл mesemvria2015@abv.bg, прикачени като документ в word с тема на имейла „За конкурса“. Крайният срок за участие  е 15 февруари 2021 г., а победителят ще бъде обявен на 1 март 2021 г.

Подробности за получаване на наградата ще бъдат изпратени по имейл.

Пожелаваме ви вдъхновение!