ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА С НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТВОРИХА ВРАТИ

 

От днес детските ясли и градини, и училищата с паралелки в начален курс на обучение в община Несебър отново отвориха врати.

Всички учебни заведения са задължени да прилагат строг сутрешен филтър при посрещане на децата и последващ мониторинг, като не се допускат родители и външни лица вътре в сградите, а медицинските сестри в детските градини мерят температурата на всяко дете още на вратата. В учебните заведения се извършват ежедневни дезинфекционни дейности по утвърден график и схема. Където е възможно са отворени повече входове, за да се избегне струпването на деца.

Директорите на градините са направили нужните заявки за зареждане с храна и консумативи, и всички учебни заведения са предприели своевременни действия за затопляне на сградите си.

Сред изразените от родителите на най-малките ученици и децата от предучилищните възрастови групи мнения, водещо е задоволството от подновяването на учебните занятия.

С възобновяване на заниманията, детските градини продължават да изпълняват програмите си, като тенденцията отново ще е към провеждане на повече часове на открито.

При обучението на учениците от 1-ви до 4-ти клас водещи са установените учебни планове.

 

 

 

.