СЪОБЩЕНИЕ

За провеждане на консултации с парламентарно представените партии и коалиции от партии и такива които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставяне на СИК, за произвеждане на общ местен референдум на 28 февруари 2021г.

         

          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с насрочен със Заповед № РД-09-4/08.01.2021год. на Областния управител на област Бургас общ местен референдум на 28 февруари 2021г. в следните населени места от община Несебър: гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково, с.Паницово, с.Козница и с.Емона, с въпрос: „Подкрепяте ли предложението за обособяване на нова община с център гр.Обзор, състояща се от населените места – гр.Обзор, с.Баня, с.Приселци, с.Раковсково, с.Паницово, с.Козница и с.Емона?” На основание чл.7, ал.4 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, чл.91, ал.1 от Изборния Кодекс, ОПРЕДЕЛЯМ: на 28.01.2021 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 да се проведат  консултации за определяне съставите на Секционни избирателни комисии.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ