В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРИСТИГНА БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

В Община Несебър пристигна благодарствено писмо от „Диализа Етропал Бета“  – ЕООД.  В него се посочват всички ползи от съществуването на центъра, като се изтъква, че там се осъществява висококачествено, съвременно, съобразено със световните медицински изисквания лечение на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. В писмото е отбелязано също, че „са решени проблеми, свързани с транспорта на пациенти от Община Несебър – Обзор, Баня, Кошарица, Свети Влас, Оризаре, Гюльовца, Тънково, Несебър“ и се дават сведения, свързани с работата през 2020 година в условията на ковид 19.

В него се казва още, че благодарение на съвместните усилия на „Диализа Етропал Бета“ и Община Несебър пациентите получават необходимото висококвалифицирано лечение за удължаване на жизнения им път. „Отношенията межда Община Несебър и „Диализа Етропол Бета“ – ЕООД са пример за публично-частно партньорство.“, се подчертава в писмото.