УКАЗ № 9

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс

 

ПОСТАНОВЯВАМ:

 

Насрочвам избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

 

Издаден в София на 14 януари 2021 г.

 

 

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова