ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители

ЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗТЕГЛИ – fspnsf_02-15-00-000-1.txt

ИЗТЕГЛИ – fspns_02-15-00-000-1.txt