ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОЧВА ДЕЙСТВИЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Община Несебър, по предписания на КАТ, след получени множество сигнали на граждани за неправилно паркирани моторни превозни средства, започва действия по осъществяване на контрол по спазване на Закона за движение по пътищата. Неправилно паркираните автомобили ще бъдат репатрирани.

Апелираме гражданите да съблюдават правилата и да не паркират автомобилите си  в забранените от закона зони – в близост до кръстовища, училища, детски и здравни заведения, автобусни спирки др.

Припомняме, че паркингите са безплатни и достъпни, и могат да се ползват свободно.