РЕДИЦА УСПЕХИ НА УЧЕНИЦИТЕ В РАВДА

От началото на учебната година учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Равда проведоха редица дейности и мероприятия: в областта на спорта изработиха проект, свързан с учебния материал, взеха участие в национален конкурс на Сдружение „Усмивка” и заявиха участие във Втория национален конкурс с международно участие – КОСМОНАВТИКА2021 на ПИЦА (Планетарен информационен център за астронавтика).

Успехите и наградите за възпитаниците на училището не закъсняха. За участие в инициативата Европейски ден на спорта 2020 училището получи сертификат от Сдружение „БГ бъди активен”. С грамота и персонални подаръци бяха удостоени участниците в Националния конкурс на Сдружение „Усмивка” за написване на благодарствено писмо „Благодаря Ви от сърце 2021”.

След приключване на раздела за „Слънчевата система” по учебния предмет “Човекът и природата”, учениците от IV клас изработиха проекти, показващи усвояването и разбирането им по темата. Проектите показаха и тяхната сръчност, творчество и старание. Любознателността и ентусиазмът на учениците по темата не спира до тук: седем от децата заявиха желание за участие във Втория национален конкурс с международно участие –КОСМОНАВТИКА 2021 на ПИЦА (Планетарен информационен център за астронавтика). Категориите, в които учениците ще участват са рисунка и макет.

Ръководството на училището изказва благодарности на своите възпитаници и техните родители за доверието, усърдието и отношението към училищния живот. Благодарности отправя и към ръководството на Община Несебър за оказваното съдействие и популяризиране на успехите им.