ОБЩИНА НЕСЕБЪР С ГОТОВ ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА УЛ. „ПЪРВА“ В СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Община Несебър представи  първия етап от проекта  за разширение  на ул. „Първа“ в Слънчев бряг. Предстои и актуализация на проектa за осветление в същата част. Разширението на западната част на уличното платно ще се изпълнява на три етапа. Първият е от колелото между Слънчев бряг и Несебър до моста на река Хаджийска. Готовият проект ще се процедира. Предстои работа по проектиране на втория и третия етап на улицата.

Улица“Първа“

Общината процедира и  проект за улица, която започва от началото на индустриалната зона на Несебър – при кръговото кръстовище за квартал „Черно море“ (минава зад стадиона в посока  супермаркет „Младост“) и  ще бъде успоредна на ул. „Първа“. Предвидена е като алтернативна  пътна артерия за движение в Слънчев бряг, а целта е тя да поеме част от трафика в курорта.

Улица успоредна на ул. „Първа“

Благоустрояването на Слънчев бряг – запад е една от основните задачи, която Община Несебър си е поставила. През настоящата година местната власт е заделила средства за изграждане на улици по изготвен и одобрен проект. Ще се извършват и текущи ремонти на компрометирани пътни участъци.

Община Несебър ще продължава да влага средства в благоустрояването на най-големия черноморски курорт в България чрез обновяване на съществуващи и изграждане на нови инфраструктурни обекти.