КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАЗГЛЕДА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В С.ТЪНКОВО

 

Кметът на общината Несебър Николай Димитров посети Тънково и се срещна с Златин Георгиев –кмет на селото. Несебърският градоначалник бе придружен от инж. Динко Войнов – началник на отдел „Инвестиционно планиране, строителство и режими по организация на движението“. Повод за посещението бяха ежегодните строително-ремонтни дейности по населените места в общината.

Тримата обсъдиха състоянието на пътната инфраструктура и общинския сграден фонд, и направиха анализ на необходимостта от ремонти по тротоарите и уличните платна. Бе инспектирана и поддръжката на зелените площи в населеното място. Кметът на Тънково направи предложения за обновяване на няколко ключови  според него участъка от уличната мрежа.

Част от важните за визията на населените места ежегодни дейности, извършвани от общината, включват подмяна на част от зеленината в обществените зони за отдих. За село Тънково те вече са заявени и засаждането  на летни цветя предстои.

Наскоро общината монтира нови улични указателни табели в селото. Средства за ремонтни дейности са предвидени за всички селища в общината.