ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОБЯВЯВА ПРАВИЛАТА ЗА ПАРКИРАНЕ В НОВИЯ ГРАД

Община Несебър информира гражданите, че редът и условията на паркиране в Несебър се променят.

Несебър – нов град е разделен на осем подзони, в които абонаментът ще е само за живущите в конкретната зона. Жителите на Несебър и собствениците на имот в града ще могат да закупят стикер за локално паркиране на цена, определена с решение на Общински съвет.  Заплащане с sms в тези подзони не може да се извършва и  опасенията, че местните жители няма да могат да намерят паркинг място в зоната си, стават неоснователни.   Осемте зони ще са с 24-часов режим на работа и служители на общината ще осъществяват непрекъснат контрол.

В близост до институции и учреждения ще бъдат оформени участъци за кратковременно паркиране, в които престоят ще може да се заплати с sms. Работното им време ще е от 9-19 часа, след което те ще могат да се ползват свободно.

Правилата за абонаментното паркиране влизат в сила от 1 юни.

За допълнителни въпроси  и уточнения можете  се обаждате от  08.00 до 17.00 часа на следните телефони:

0554/42869; 0893/303643