КИПЪРСКИ МЕЖДУНАРОДЕН УЕБИНАР В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ МО.НА “ПАМЕТНИЦИ В ПРИРОДАТА: КРЕАТИВНО СЪЖИТЕЛСТВО“ Финансиран от Програма за транснационално сътрудничество INTERREG V “Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“

    Община Несебър, която е партньор в проект Мо.На /“Паметници в природата: креативно съжителство“, взе участие в международен уебинар, организиран от „Сдружение за кипърски проучвания“, в сътрудничество с отдел „Гори“ в Министерството на земеделието, природните ресурси и околната среда” на Република Кипър.

Семинарът се състоя от три сесии, всяка от които посветена на различна тема, представени от изследователи и специалисти в съответната област от държавите-партньори по проекта.

В първата сесия под надслов „Културен мениджмънт“, организаторите на събитието изложиха своя опит, предизвикателства и трудности при управлението на културното наследство и местните природните ресурси.

По време на втората сесия, посветена на „Общи инициативи за опазване и съвместни действия“, експерти от гръцкото Министерство на културата споделиха добри практики по темата и изнесоха доклад за „Гръцките паметници в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Инициативи за съхраняване на средата им“. От  страна на община Несебър участие взеха Галина Бабева – директор дирекция УПЕПЕ, Илиян Тальоков и Евтелпа Стойчева от екипа на проекта.  Участие в специализирания модул от страна на общината взе и  арх. Белин Моллов  – външен експерт, който представи експертизата на   България  през погледа на единствениия град световно културно наследство у нас в специално подготвен за уебинара материал. Пред широка публика бе представен опитът на Несебър в културния мениджмънт, общи инициативи за защита и взаимодействие  на тема „Нов подход към културното наследство на „древния град Несебър” и мерки за неговото опазване, използване и управление в синергия с изискванията на природата“.

    „Съвместни действия“ бе името на третата сесия, на която беше представен приносът на  „Сдружение за кипърски проучвания“ в проект Мо.На. Беше показана фотографската изложба „Водата и паметниците в горите на Троодос“ подготвена от византиолога д-р Йоанис Елиадес, заместник-председател на Сдружението. Беше излъчен и кратък документален филм, посветен на извора на Китрея. Събитието приключи с дискусия.

Запис от него може да видите в You Tube на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=vU2wYRgVeVE.