КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР ПОСЕТИ КОШАРИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕЖЕГОДНИТЕ ОБЩИНСКИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Кметът на Община Несебър Николай Димитров и кметът на Кошарица Валентин Станков направиха обиколка на селото, за да набележат нуждаещите се от ремонт зони от  уличната инфраструктура и сградите- общинска собственост.

Г-н Димитров бе придружен от и инж. Динко Войнов – началник на отдел „Инвестиционно планиране, строителство и режими по организация на движението“, които набеляза основните мерки по ежегодните ремонтни дейности в населеното място.

Обстойно беше разгледана закритата спирка на градския транспорт в Кошарица, чиято сграда е обект на чести вандалски прояви. Поради тази причина се обмисля нейното  преобразуване в компютърна зала и прехвърлянето й към училището. Обсъдено беше  и състоянието  на централните и периферни улици в селището. Кметът на Кошарица направи предложения за ремонт на някои важни според него участъци от пътната инфраструктура.

Община Несебър извършва регулярна поддръжка на сградната си  и инфраструктурна собственост по населените места, като необходимите за това средства  са залегнали в строителната програма на общината. Планови ежегодни ремонти се извършват във всички селища без изключение.