ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕДПРИЕ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ В ГР. ОБЗОР

Във връзка с възникнала авария по канализационния колектор под крайбрежната алея в Обзор началниците на ВиК – Несебър Георги Димитров и ВиК – Обзор Константин Иванчев огледаха на място района. Те бяха придружени от инж. Динко Войнов – началник на отдел „Инвестиционно планиране, строителство и режими по организация на движението“ към община Несебър. На място беше оценен размерът на настъпилата щета и бяха обсъдени последващи действия. Общината се ангажира да предприеме своевременни мерки за отстраняване на повредата.