КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЕ СРЕЩНА С НАМЕСТНИЦИТЕ НА СЕЛАТА РАКОВСКОВО И ПРИСЕЛЦИ

Кметът на община Несебър Николай Димитров се срещна с кметските наместници на  селата Раковсково и Приселци  Димитрина Янева и Албена Купенова.

На място в населените места бяха обсъдени предстоящите ежегодни ремонтни дейности по инфраструктурата и общинския сграден фонд. Кметът на общината и наместниците обсъдиха текущите и бъдещи планове за развитие на селищата, като неделима част от община Несебър.

Г-н Димитров се срещна и с жители на Приселци, които имаха възможността да споделят своите очаквания и предложения за промени, свързани с подобрения на визията на селото и поддръжката на уличната мрежа и зелените площи.

Обсъдени бяха и теми, касаещи доставката на хранителни стоки до селата, които не разполага с търговски обекти. Община Несебър е поела част от разноските за транспорт на хранителни продукти до селищата /през зимните месеци/ и полага системни грижи, за да задоволи потребностите на възрастните жители на Раковсково, Приселци и Паницово.