ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ОТ РАВДА В РОЛЯТА НА „РАСТИТЕЛНИ ДЕТЕКТИВИ НА ДАРВИН”

Учениците от 4 клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Равда, с класен ръководител Марина Янкова, продължават с ентусиазъм работата си по проекта „Големият лов на растенията”.

Четвъртокласниците проявиха своите „детективски” умения, като обходиха маршрута от сградата на училището до парк в Равда, с цел наблюдение и обследване на растителни видове.

Поставената задача зарадва малчуганите, защото така предвиденото мероприятие беше предпоставка и за разходка, отдих и спорт сред природата.

По своя път до парка и в самия парк, учениците наблюдаваха както растителните видове, така и  поведението на постоянните обитатели край морето – гларусите. След като приключиха „мисията” си, оставиха храна за зимуващите птички на обособените за това места.

Следващата задача на учениците беше да направят проучване за професията на агронома и неговите занимания в растениевъдната ферма. Децата трябваше да  направят скица на жизнения цикъл на  едно растение от района. Тази задача бе изпълнена  в домашни условия, но и тук „растителните детективи” се справиха отлично. За своето проучване учениците вложиха творчество и креативност – изготвиха информационни табла, направиха рисунки, хербарий, а един от учениците дори изготви мултимедийна презентация по темата.

Така  участниците, в 3 поредни години, преминаха през етапите на „Колекционери”, „Изследователи”, „Детективи” и при всичките си „мисии” подхождаха отговорно, за което бяха отличени високо с международен Сертификат от „Еко училища Toyota – биоразнообразие”.  Изключителният принос на учениците  към проекта  бе високо оценен и  резултатите от работата им бяха  публикувани  в световния сайт Exposure.

Проектът „Големият лов на растения” е съвместна инициатива на  Toyota Motor Europe (www.toyotafund.eu) и  Фондацията за екологично образование (www.fee.global), като в България той за поредна година се управлява от Българско Движение „Син флаг” ( http://www.blueflag.bg ).