СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

 

Министерския съвет определи нов период за провеждане на Преброяване 2021, както следва:

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.

Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

 

Лицата, подали заявления за преброители и контрольори, но желаят да се откажат от този ангажимент в срок до 25 май 2021г. да декларират отказ в писмена форма. Декларацията могат да представят в кметствата по населени места, в Центъра за административно и информационно обслужване – офис 1, гише 1 или на електронен адрес: secretary@nesebar.bg.

 

От 25 май до 10 юни ще се проведе втора кампания за набиране на преброители и контроьори.