ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

До

Директора,

учителите, служителите и

ученици на Обединено училище

 „Св. св. Кирил и Методий” – Обзор

 

 

Уважаема г-жо директор,  

Уважаеми учители, служители и ученици,

 

За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя по повод 130-тата годишнина на Вашето училище, носещо името на светите братя Кирил и Методий! В  този тържествен ден искам да изразя своето уважение и признателност към труда, високия професионализъм и всеотдайността на всички поколения учители, водили и водещи по пътя на познанието гражданите на града и на нашата община.

Историята на образователното заведение, съществуващо повече от век в Обзор, е изградена с желанието и усилията на ръководството на училището и педагозите да съхранят духа на основателите и първите учители и да го превърнат в съвременен образователен център – място, където учащите могат да получат знания и умения, които ще им позволят да правят самостоятелен и верен избор за своята бъдеща реализация.

Искрено съм удовлетворен, че записахме в историята на училището една ценна и важна промяна – през 2017-та година успяхме да надградим образователната инфраструктура в града и да преобразуваме ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  – Обзор в  обединено училище. Благодарение на това в него могат да се обучават ученици от І до Х клас, като се осигури възможност за завършване на основно образование – до VІІ клас, и първи гимназиален етап – VІІІ – Х клас.

Пожелавам здраве, вдъхновение, воля, ентусиазъм и повече успехи на целия учителски колектив и на учениците!

Пожелавам Ви и занапред да запазите оня дух, благодарение на който училището в Обзор е просъществувало 130 години!

Честит празник!

 С уважение:

Николай Димитров

Кмет на Община Несебър