ОБЩИНА НЕСЕБЪР БЕШЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДЕН УЕБИНАР

Община Несебър бе домакин на Международния уебинар „Устойчивото използване и творческо съжителство между природното и културно наследство: опитът на Несебър“ в рамките на проект Mo.Na, финансиран от INTERREG V – Балкани – Средиземно море 2014-2020. Събитието се проведе с участието на партньори и зрители. Видео обръщение към участниците във форума  отправиха кметът на Община Несебър Николай Димитров и професор Наталия Поулу, председател на борда на Европейския център за Византийски и поствизантийски паметници и ръководител на проект  Mo.Na.

Първата сесия беше открита с кратко представяне на град Несебър от д-р Евтелпа Стойчева. Презентации бяха изнесени от професионалисти с голям опит в областта на археологията и пространственото планиране – д-р Найден Прахов – директор на Националния център за подводна археология към Министерството на културата, асистент професор в Националния археологически институт с музей на БАН, основател и ръководител на Консултативния съвет на Фондация Балканско наследство, д-р Мария Саломиди – изследовател, морски еколог (Ph.D.) и Mo.Na HCMR главен учен, Сапфо Тану – археолог от Европейския център за Византийски и поствизантийски паметници,  Тодор Марваков – археолог, директор на музей „Старинен Несебър“, арх. Белин Моллов – експерт по устройство на територията и градоустройството и Соня Енилова – председател на УС на Бургаска регионална туристическа асоциация.

Община Несебър представи своя опит в привличането на външни средства за възстановяване, консервация и валоризация на неговите паметници на културата чрез презентации,открита дискусия и  прожекция на няколко информационни видеоклипа.

Международният уебинар може да видите на следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=Ij12MKzLr9M