РЕМОНТИРАНА Е ШАХТАТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КОЛЕКТОР НА КРАЙБРЕЖНАТА АЛЕЯ В ОБЗОР

Ремонтирана е шахтата на канализационния колектор на крайбрежната алея в Обзор, за която преди време бе подаден сигнал, че е компрометирана.  Само преди дни комисия на Общинска администрация в състав – инж. Жулиета Горанова, началник на отдел „Устройство на територията“,  инж. Динко Войнов, началник на отдел „Инвестиционно строителство и безопасност на движението“,  арх. Николай Орешков и Янчо Георгиев, началник на отдел „Контрол върху строителството“. инспектира напредъка на дейностите по възстановяването й.  Тогава бе установено, че строително-ремонтните дейности  вървят по план и шахтата ще бъде поправена преди активния туристически сезон.