Стартират предварителни археологически спасителни проучвания на местата на поставяне на котвите в акваторията на рибарско пристанище Северна буна – Несебър

 

Община Несебър подписа договор с Центъра за подводна археология – Държавен културен институт към Министерство на културата, по силата на който със стартиране на проекта за модернизиране на съществуващото пристанище  започва и  осъществяване на предварителни археологически спасителни проучвания (разкопки) под вода на местата на поставяне на котвите за закотвяне на плаващите съоръжения и спасително археологическо прочуване – наблюдение по време на изпълнение на строително-монтажните работи по изпълнявания от Община Несебър  проект, финансиран от „Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.“ – „Рехабилитация/ реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“.

Подводното археологическо наблюдение ще продължи до окончателното завършване на проекта, с цел опазване и недопускане нанасянето на вреди върху световната недвижима културна ценност – Старинен Несебър.