ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО ПО УЛ. „ДЮНИ“ В НЕСЕБЪР СА В ХОД

Дейностите по възстановяване на пътното платно по ул. „Дюни“ стартираха преди дни, след като дружеството „ВиК- Бургас“ ЕАД извърши поетапна подмяна на водопровода и канализацията по нея.* Администрацията  предприе незабавни мерки за по-бързото приключване на строително-ремонтните работи по възловата за града улица. Тя ще бъде изградена  с нова основа от трошен камък, след което ще бъде асфалтирана и пусната за движение. Предвижда се тротоарът от страната на къщите да бъде подменен с нови плочки, така че да няма неравности по него и преминаването на пешеходци да е значително по-приятно и безопасно.

Очаква се обновената улица „Дюни“ да бъде завършена до няколко седмици.

*Забавянето на дейностите на ВиК е следствие от направените множество нови отклонения към новия водопровода и поетапното включване към мрежата на жилищните абонати; едновременната работа на нов и стар водопровод, последният спрян в момента, когато е пуснат за експлоатация новият; наличието на  голям брой подземни комуникации.