СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 001 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА
ДЕНИЦА БОГОМИЛОВА АНДРЕЕВА
ЗЛАТКА ЯНКОВА ПЕНЧЕВА
МИРОСЛАВ БОГДАНОВ БОГДАНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДАНАИЛОВ
СТАНИСЛАВА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 002 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГАЛЯ ЯНКОВА ВАСИЛЕВА
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ВАНГЕЛОВ
ЕЛЕНА ХРИСТОВА ЯПАДЖИЕВА
ЕМИЛ ИВАНОВ ПАУНОВ
ЯНКО СОТИРОВ НИКОЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 003 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ ГИНИН
ДАНИЕЛА АНДОНОВА ГУРКОВА
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА КЕХАЙОВА
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВА ГИНИНА
ЛЕОНИД НИКОЛОВ ТОПАЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 004 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОНИА СТОЙКОВА МАРИНОВА
ВЛАДИМИРА ИВАНОВА ЯКИМОВА
ГЕНОВЕВА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАГЬОЗОВ
ДИМИТЪР МИЛЕВ ВЪЛЧАНОВ
ИВАНКА ИВАНОВА ТАНЕВА
МАРИАН МЛАДЕНОВ ВОДЕНИЧАРОВ
НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА СЛАВОВА
ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ СЛАВОВ
ПЕПИНА ГРИГОРОВА КОВАЧЕВА
СТОЯН ДИНЕВ ТАНЕВ
ТОДОРКА КОЛЕВА КОНТЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 005 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНИ ИЛИЕВА УЗУНОВА
АНТОН ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ
ГАБРИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА КОСТОВА-ДОБРЕВА
ДАНИЕЛ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ
ДИАНА НИКОЛАЕВА ВИЧЕВА
ДИМО КРАСИМИРОВ КИРОВ
ЕЛЕНА ГРИГОРОВА СТОЙКОВА
ЕЛЕОНОРА СТАВРЕВА ВЕЛКОВА
ЕМИЛ ТРАЙКОВ АТАНАСОВ
ИВАНИНА ГЕОРГИЕВА ЕРБАКАМОВА
ЙОРДАН КУЗМАНОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ ПЕТРОВ КИРОВ
КОСТАДИН ЯНАКИЕВ ДОСЕВ
ЛЕВТЕРИНА ТРЕНДАФИЛОВА РАЙКОВА
МАРИЯ МИРКОВА ИВАНОВА
ПЕТЬО ПЛАМЕНОВ ПОПОВ
ТОДОРКА МАРИНОВА КИРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 006 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ДАНАИЛ КИРИЛОВ ХРИСТОВ
ДОНА ИВАНОВА ДАМЯНОВА
МАРИАНА ТРАЙКОВА ТЕНЕВА
НИКОЛИНА БОЖИЛОВА ТОДОРОВА
ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ
ПЕТЯ СТЕФАНОВА КУРТЕВА
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЖЕКОВ
РОСИЦА ПЕТРОВА ДАЛАКМАНСКА
СТЕФКА ТОДОРОВА МИНДОВА
СТОЯН ПЕТКОВ ТЕНЕВ
СТОЯН ТОДОРОВ МИНДОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 007 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АТАНАС КОСТАДИНОВ БОГДАНОВ
ГАЛЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
ГЕРГАНА АТАНАСОВА БОГДАНОВА
ЗЛАТКА ТОДОРОВА БОГДАНОВА
ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
КЕРАНКА КАЛЕВА ИВАНОВА
КОНСТАНТИН МАРИНОВ ГОСПОДИНОВ
МАРИЯ КЪНЧЕВА ЧАНЕВА-ТОДОРОВА
МИЛЕНА ДИМИТРОВА ОТИАТО
ПРОДАН РАЛЕВ АПОСТОЛОВ
РАЛИЦА БОРИСЛАВОВА КРЪСТЕВА
СТЕФАН ТОДОРОВ НИКОЛОВ
ТОДОРКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
ХРИСТО МИЛКОВ ХРИСТОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 008 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ГРИГОРОВА
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
КАМЕН РУМЕНОВ МИХАЙЛОВ
КАТЯ КОЛЕВА КАСЪРОВА
КРАСИМИР ЖЕКОВ ЙОРДАНОВ
МАРИЯ ФИЛИПОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯН ИЛИЕВ ПОПОВ
МАРТИН ТОДОРОВ ЯРЪМОВ
МИРОСЛАВ БОРИСОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
НАДЕЖДА ГЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
СИЛВИЯ ИЛИЕВА МАРИНОВА
СТЕФАН ЕМИЛЯНОВ КАРАМИНЧЕВ
ТАНЯ КИРОВА БОЛНЕВА-МИХАЙЛОВА
ФИЛИП НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ХРИСТО АНДОНОВ ДРАМЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 009 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ
АНАСТАСИЯ ПАНАЙОТОВА МОЛЛОВА
БИЛЯНА АНТОНОВА ГРОЗЕВА
БОЖИН КОСТАДИНОВ ДЖИНКОВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ КУЗЛОВ
ВАЛЯ МАКСИМОВА ДЖОНЕВА-БАРНС
ВИОЛА ЯНЧЕВА ЯНЕВА
ДАНИЕЛА СОТИРОВА КОЕВА
ДЕСПА БОРИСОВА ЦЕНОВА
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АРИСТИДОВ
ЗЛАТИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ИВАН КРАСИМИРОВ БОТЕВ
ИВАНКА МИТКОВА ВЕЛКОВА
ЛИЛИЯ КОСТОВА СТОЯНОВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР РУСЕВ ГОСПОДИНОВ
РУМЯНА ЦВЕТАНОВА РАЧЕВА
САЛИНА АНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА
СВЕТЛАНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
СТЕФКО НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 010 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНЕЛИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
АНТОАНЕТА КРАСИМИРОВА ПЕЕВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАИШЕВ
ГЕОРГИ ЕНЕВ ЗЛАТЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ОГЛЕДАЛОВ
ЕНЧО МИХАЛЕВ НИКОЛОВ
ИРИНА ГЕОРГИЕВА СКОТ-УОРД
ЙОАНА ИВОВА ДИЛОВА
ЙОРДАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ ЗАЙКОВ
МАРИАНА ХРИСТОВА МАВРОВА
МАРИНА КОЛЕВА КОЛЕВА
МАЯ ТЕНЕВА КОСТАДИНОВА
МИХАИЛ САВОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛА САВОВ МИХАЙЛОВ
РОСИЦА ТОДОРОВА ДРАГАНОВА
РОСИЦА ХРИСТОВА ПЕТРОХАНСКА
ТЕОДОРА ДАНЧЕВА АНДОНОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОХАНСКА
ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОВАЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 011 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АТАНАС ИВАНОВ ПОПОВ
ВАСИЛ СТАНЕВ ХРИСТОВ
ВЕНЕЛИН ЕНЕВ ВЪЛЧЕВ
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ШАРЕНКОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ КАРАГЬОЗОВ
ГРОЗДАНКА СТОЯНОВА КАРАГЬОЗОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА КАРАБАХЧИЕВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА БАБЕВА
ЖЕЛЬО КРЪСТЕВ ЖЕЛЕВ
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ
ИВО ДУШКОВ ДУШЕВ
КАЛОЯН АТАНАСОВ БАБЕВ
КРЪСТО КИРИЛОВ МИТОВ
МАРИЯ ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
МАРТИНА ЯНЕВА ШАРЕНКОВА
МИТКА КРЪСТЕВА МИТЕВА
МИХАЕЛА НИКОЛАЕВА НЕМИГЕНЧЕВА
ПЕПА НЕДЕВА ГОРАНОВА-ХРИСТОВА
РАДОСЛАВ РАДОСЛАВОВ КОЦЕВ
РОСИЦА АТАНАСОВА АНДОНОВА-ХЕРТЕЛ
СТАНИМИРА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
ХРИСТО ГРИГОРОВ БАБЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 012 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ МАРТИНОВ
ГАЛИНА МИХАЛЕВА ЧОЛАКОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТРИФОНОВ
ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ
ЙОРДАН МИТКОВ ДОБРЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
ПАНАЙОТ КАЛЧЕВ ЧОЛАКОВ
ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЯНЧО ДИМИТРОВ РАДЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 013 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНКА РАЙКОВА ЙОРДАНОВА
АТАНАС ЙОРДАНОВ ДИМОВ
БИСТРА СЛАВЧЕВА МАДЖИРОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ЕЛЕЙН ИВАНОВА КЕНОВА
ИЛИАНА ВЪЛЧЕВА КУРТЕВА-КЕНОВА
РАДКА МИНКОВА МИНЧЕВА-САГЛАМ
РОСИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА БАЧКОВА
СВЕТЛА СТЕФАНОВА ФОТЕВА
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 014 населено място ……………..

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАРКОВ
ДИМО ИВАНОВ ВЪЛКОВ
СТОЯНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 015 населено място ГР.СВЕТИ ВЛАС

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВ МАРИНОВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ТРЪПЧЕВ
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА КОЕВА
ЙОАНА НОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
КРАСИМИР ЕМИЛОВ ЧОЛАКОВ
МАРИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА
МАРИЯ КУМАНОВА РАДЕВА-ЛЕФТЕРОВА
МЕТОДИ ЦВЕТАНОВ ГЕРГОВ
НИКОЛА ТОДОРОВ РИЧЕВ
ПЕТРА ДИМИТРОВА БАЛИНОВА
СТАНИМИР СТОЯНОВ КОЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 016 населено място ГР.СВЕТИ ВЛАС

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АРУСЯК ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
АТАНАС ДИМОВ СТОЯНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЯНКОВ ИНКОВ
ГАЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЖЕЧКА ВАСИЛЕВА ЯПАДЖИЕВА
МАРИЯ КАЛЧЕВА ЙОВОВА
МАЯ ИЛИЕВА ПРОДАНОВА
НЕДЕЛЧО ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ
РАФАЕЛА ЖИВКОВА ЖЕКОВА
РЕНЕТА ДИМИТРОВА КОЗАРОВА
СИЛВИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
СОФИЯ АТАНАСОВА МЛАДЕНОВА
ТОДОР КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 017 населено място ГР.СВЕТИ ВЛАС

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛИНА КРЪСТЕВА БЕЛЯШКА
ДЕМИР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ЖЕЛЮ МАТЕВ МАТЕВ
ИВА СЛАВЧЕВА ГАВРАИЛОВА
ПЕТЪР ПЕЕВ КАРАБОЕВ
ПЕТЯ ИЛИЕВА ВЕЛЕВА
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА
СУЛТАНА ДЕМИРЕВА ТОРОМАНОВА
ХРУСАФ КИРОВ ХРУСАФОВ
ЯНКО АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 018 населено място С.ГЮЛЬОВЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА АХМЕД
ДИАНА АТАНАСОВА ХАНДЖИЕВА
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
МАРЧО ИВАНОВ УЗУНОВ
СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
ХАМИТ СМАИЛ АХМЕД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 019 населено място С.ГЮЛЬОВЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ДЕСИСЛАВА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА
ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
ЖЕЛЮ ДОНЧЕВ ЖЕЛЕВ
ЙОРДАН СТОЙКОВ НЕДЕЛЧЕВ
НЕДИМ БЕЙТУЛЛА МЕХМЕД
НЕДЯЛКО ТОДОРОВ КАБАКОВ
ПОЛЯ ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА
ТОДОРКА ТОДОРОВА МИТЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 020 населено място С.КОШАРИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ МИТКОВ
АНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
АПОСТОЛ ДАНЧЕВ ЧЕРНЕВ
ДАНКА АТАНАСОВА ТРИФОНОВА
КИРЯК СТОЯНОВ ИЛИЕВ
ЛЮБКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
МАРТИН АСЕНОВ МИТКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 021 населено място С.КОШАРИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН АСЕНОВ ЧЕРНЕВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА ТЕМЕЛКОВА
СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ДРАГАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 022 населено място ГР.ОБЗОР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДЪР ВАНГЕЛОВ ЧАКЪРОВ
АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ
ВЕНЕЛИН САВЧЕВ САВЕВ
ГАЛИНА НИКОЛОВА КОЙЧЕВА
ДЕСИСЛАВА НЕДЕЛЧЕВА СТАНЧЕВА
ИВАНКА ЗДРАВКОВА ЧАКЪРОВА
ИРЕНА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
НЕДЯЛКО ТЕОДОРОВ ПЕНЕВ
ПЕНКА ЯНЧЕВА ЯНЕВА
ЯНЧО ТОДОРОВ МАНОЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 023 населено място ГР.ОБЗОР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АННА ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА
БОЯН АТАНАСОВ БАЕВ
ВАСИЛЕНА БОЖИДАРОВА ДИМОВА
СИМОНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ХРИСТИНА АТАНАСОВА ШОПОВА
ЩЕЛЯН БОЖИДАРОВ ДИМОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 024 населено място ГР.ОБЗОР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОНИНА ИЛИЕВА ДОЧКОВА-КОЛЕВА
ВАНЯ ДИМИТРОВА МИТКОВА
ДИАНА ПЕТРОВА ЩЕРЕВА
ЗОРКА СПАСОВА ИЛИЕВА
ИВАЙЛО НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
МИРОСЛАВ АСЕНОВ ТОДОРОВ
НЕВЕНА ЙОРДАНОВА КАНЕВА
ПЕТЪР КЪНЧЕВ КАНЕВ
РАДОСТИН ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
СТОЯН КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 027 населено място С.ОРИЗАРЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ДОБРОМИРА МИЛКОВА ВЪЛЧЕВА
ЖЕЧО ВЕНЦИСЛАВОВ КАНЕВ
НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ СТОЙКОВ
ПЕТРАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
СТОЯНКА ТОДОРОВА КОЛЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 028 населено място С.ОРИЗАРЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ АПОСТОЛОВ
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ХАРАЛАМБОВА
КОСТАДИН СЪБЕВ ДИМИТРОВ
РАДКА МАРИНОВА ОРЛИНОВА
СТОЯН СЪБЕВ ДИМИТРОВ
СЪБИ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 030 населено място С.РАВДА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНДРЕЙ МИНЧЕВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ БОЯНОВА ХАДЖИЕВА-ТАШЕВА
БОЙЧО АНДРЕЕВ САЧАНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ЗЛАТИНА СТОЯНОВА ТЪЛПИГОВА
ИЛИЯН КИРИЛОВ ДЕЛИАТАНАСОВ
ЛЮБОМИРА ИВАНОВА ПЕЕВА
МАЛИНА СИМЕОНОВА МАТЕЕВА
МАРИНА НЕДЕЛЧЕВА САЧАНОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕЕВ
СИЛВИЯ КРЪСТЕВА МАСЛАРОВА-ВЕЛИНОВА
СТОЯНКА ЯНЧЕВА ПЕТРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 031 населено място С.РАВДА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЕРИ ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ
ГЕОРГИ ТРАЕВ ТОНОЗЛИЕВ
ЖУЛИА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ПАНАЙОТ КОСТОВ ДУШАНОВ
ПАУЛИНА ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА
РУМЯНА КОЛЕВА КЮЧУКОВА
ТИХОМИР КРАСИМИРОВ ТЕНЕВ
ХРИСТО СЛАВЧЕВ МИЛЕВ
ЩИЛЯН ГАЛИНОВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 032 населено място С.ТЪНКОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АТАНАС ДЕНЧЕВ ДЕНЧЕВ
ВЕЛИЧКА ЖЕЛЕВА КОНДУРОВА
ИРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
НИКОЛА ДРУМЕВ ЖЕЛЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 033 населено място С.ТЪНКОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ДЕЙВИД ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 034 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВЕНЕЛИН ИВАНОВ ЯЛНЪЗОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ПИСКЮЛЕВ
ДАНИЕЛА ГРОЗДАНОВА СЛАВОВА
ИЛИЯНА СЛАВОВА КОЦЕВА
ЛИНА АСЕНОВА ЙОЗСАРАЧ
МАРИЯН ЛЮБОМИРОВ АНГЕЛОВ
МАРТИН ВЪЛЕВ БАНОВ
МИЛЕНА ДИНЕВА БАНОВА
МИТКО ДЖЕНКОВ ГЕРДЖИКОВ
МИХАИЛ ДАФИНОВ ТЕРЗИЕВ
СЛАВЧО САБИНОВ ДЖОВАНОВ
СТЕЛА КУНЕВА КАРАИВАНОВА
СТОЯНА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 035 населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНА СТОЯНОВА ТОНЕВА
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ТЬОКОВ
ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВИДЕНЛИЕВ
ДЕТЕЛИН МАРИНОВ ПЕТКОВ
ЕЛИС ЕМИЛОВА ФЕДАИЛ
ИВАНКА АСЕНОВА ИВАНОВА
ИВАНКА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА
КИРИЛКА ДИМОВА КИРЕВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ВИДЕНЛИЕВА
МАРИН КРАСИМИРОВ КИРОВ
МАРИЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
МЕРЛИН ЕМИЛОВА ВЕРГИЛОВА
МИЛЕН КИРИЛОВ КЪНЧЕВ
НИКОЛЕТА ДИЯНОВА ПЕТКОВА
ПРЕСЛАВА СТОЯНОВА ДЕЛИЙСКА
СТОЙКА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ТАНЯ СТАНЧЕВА НЕДЯЛКОВА
ТЕОДОР ХАРАЛАМБИЕВ ПОПТРАЙКОВ
ТОДОРКА ПЕТРОВА ВИДЕНЛИЕВА
ФАТМЕ МУСТАФА УЗУН
ШЕНГЮЛ АЛИ МУСТАФА

(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 036 населено място С.РАВДА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Име на избирателя
––––––––––––––––––––––––––––––––
ДИМИТЪР КЪНЧЕВ ПЕТРОВ
ЗЛАТКА ДИМОВА НИКОЛОВА
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
НИКОЛ МИТКОВА НИКОЛОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
СНЕЖАНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ХРИСТИЯН КЪНЧЕВ ПЕТРОВ