ГРУПА ОТ УЧИЛИЩЕТО В РАВДА УЧАСТВА В ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „МОРЕТО НА РАВДА”

Четвъртокласници  от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Равда бяха част от група за проучване на ресурси за създаване на рибарски музей на открито „Морето на Равда” по проект „Инициатива за промотиране и развитие на рибарска територия – Равда”. Проектът е финансиран от Европейски фонд за морско дело и рибарство.

През месеците от март до юни с групата работиха Таня Петкова – директор на училището и Марина Янкова – класен ръководител. Партньор  беше Сдружение с нестопанска цел – „ЧАР- Черноморска асоциация за развитие – Бургас”.

Проведени бяха редица дейности с цел промотиране и популяризиране на рибарския поминък, на уникални природни забележителности и богатствата на Черно море, характерни за района на селото и популяризиране на  Равда като привлекателна и атрактивна Черноморска туристическа дестинация.

Темите, които бяха заложени в програмата за работа в групата бяха насочени към триадата минало – настояще – бъдеще. Групата посети местен рибар, който разказа на децата и им показа нагледно за риболовните методи и средствата за риболов. Учениците посетиха и заснеха уникални морски пейзажи от района на Равда, след което направиха рисунки, пана и диорама на морско дъно. С голямо удоволствие и ентусиазъм децата издириха стари снимки за рибарския поминък и записаха разкази на  рибари в Равда, след което селектираха текстовете и фотографиите, които ще се експонират в музея на открито. В класната стая ръководителите на групата запознаха учениците с особеностите, загадките и тайните на Черно море и с черноморската екосистема и хранителните вериги в нея.

Работата на Групата по проекта приключи с атрактивна разходка с лодка в плитчините на Черноморски район село Равда.