Високи резултати на НВО за седмокласниците в СУ „Любен Каравелов“ – Несебър

Известни са резултатите от националното външно оценяване на седмокласниците по български език и литература и математика. За несебърските ученици (119 явили се) те са значително по-високи от средните за страната и областта. На НВО по български език и литература средният успех, изразен в точки в СУ „Любен Каравелов“ е 63.28 при среден за страната 53.86 т. и за областта 54.04 т. Момичетата в Несебър имат среден успех 65.07 т., а момчетата – 61.39 т., който е  с около 10 т. по-висок от този в страната и областта. Отличните оценки са 14, а много добрите – 61.  На НВО по математика средният успех е 43.07 т. и  е  по-висок от този в страната – 37.94 т. и в областта – 39.27 т. Момчетата имат средно 46.25 т., а момичетата – 40.05 т. и  изпреварват значително своите връстници от страната и областта. Отличните оценки са 6, а много добрите – 27.

От ръководството на училището изразиха задоволство от постигнатите високи резултати на НВО и поздравиха преподавателите и учениците за отличното представяне.