ИЗЛОЖБА „ЧЕРНО МОРЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА КАРТОГРАФИЯ“

 

           На 13 юли 2021 г. от 13:00 ч. ще бъде открита изложба „Картографиране на Черно море – Черно море в европейската картография“. Събитието, което ще се състои във фоайето на Артиум Център, гр. Несебър – нова част, се организира от Община Несебър, водещ партньор по проект BSB 867 „Черноморски археологически, исторически и културен портал“, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Изложбата може да бъде посетена всеки ден до 25 юли включително от  12:00 ч. до 20:00 ч.

Вход свободен!