ИЗЛОЖБАТА „ЧЕРНО МОРЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА КАРТОГРАФИЯ“ ГОСТУВА В АРТИУМ ЦЕНТЪР В НЕСЕБЪР

Артиум център в Несебър е домакин на картографска изложба, акцентираща върху значението на Черно море  в европейското развитие. Присъствието на региона в географските карти от античността до наши дни отразява промените и тенденциите в картографията, и е доказателство за важността на Черноморското крайбрежие за континента през вековете.

Изложбата беше открита от Галина Бабева, директор на дирекция „Европейски и национални политики и програми и екология“ в Община Несебър и Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към МВнР на РБ, организатор на събитието. Любопитни данни около изложбата изнесе   експерт в отдел „Публични дейности и сътрудничество“ към Дипломатическия институт към МВнР на РБ.

 

Експозицията, която се представя в рамките на проект „Черноморски археологически, исторически и културен портал“, се състои от 30 пана, първото от които е карта на Черно море на Ортелиус от 1590 г. Второто пано е въвеждащо и е посветено на имената, с които е наричано морето през вековете. Илюстрирано е с карта на Никола дьо Фер от 1705 г. Паната с номера от 3 до 30 представят хронологично развитието на картографските представи за Черно море от най-старите запазени картографски артефакти до наши дни с обяснителни текстове и илюстрован материал. Представените карти са репродукции на оригинали.

Проект BSB867 „Черноморски археологически, исторически и културен портал“ (ARHICUP) стартира на 1 юни 2020 г. и е с продължителност 24 месеца. Общата му стойност е 566 400 евро, от които 369 080 евро е бюджетът на Община Несебър. Проектът се изпълнява в партньорство с Националния исторически музей на Република Молдова и Музея за национална история и археология в гр. Констанца, Румъния.

Основната му цел е създаването на модерен онлайн портал, популяризиращ културните ценности от региона на Черно море.

Сред целевите групи са туристическият сектор, научните среди и всеки желаещ да посети живописното Черноморско крайбрежие и неговата богата древна история.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, приоритетна ос 1.1 „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“.

През месец юни изложбата беше представена и в държавите, партньори по проекта.

Изложбата може да бъде посетена всеки ден от 12:00 ч. до 20:00 ч. във фоайето на Артиум център в Несебър до 25 юли.