ИЗВЪРШЕНИ СА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ ОБРАБОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър информира гражданите и гостите си, че в периода 18-19.07.2021 г. са извършени дезинсекционни и дератизационн обработки в регулацията на населените места – обработка на зелени площи, паркове, градини, гробищни паркове и сборища на животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми. Третирани са площи в с. Кошарица и „Чолакова чешма“, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Раковсково с. Приселци, с. Паницово и с. Козница. Извършена е и обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места.

В периода 25-27.07.2021 г. са обработени зелените площи, парковете, градините, междублоковите пространства и гробищните паркове срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми в гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и с. Равда, ж.к. „Черно море”, к.к. „Слънчев бряг – запад”, с. Равда и гр. Св. Влас.