ИЗВЪРШЕНИ СА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ ОБРАБОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър информира гражданите и гостите си, че на 10.08.2021 г. са извършени дезинсекционни и дератизационн обработки в регулацията на населените места – обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства, гробищни паркове срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и на 12.08.2021 г. е извършена обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми в гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и с. Равда, жк „Черно море”, кк „Слънчев бряг – запад”, с. Равда и гр. Св. Влас.

В периода 16-20.08.2021 г. ще се обработват зелените площи, парковете, градините, гробищните паркове и сборища на животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми, ще се извръши и обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места в с. Кошарица и „Чолакова чешма“, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца, гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Раковсково с. Приселци, с. Паницово и с. Козница.