ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЩЕ ОБНОВЯВА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ В СТАРИЯ ГРАД

Община Несебър кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Програма „Културно предприемачество, наследство  и сътрудничество“ за изпълнението на проект „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“. Проектът предвижда обновяване пространствата на музея, помещаващ се в къщата на Москояни – типична архитектура за Черноморието от късния период на Възраждането, и създаване на постоянна изложба чрез иновативни средства. Целта е удовлетворяване на потребността от подобряване представянето на културното наследство и насърчаване на културното предприемачество в Несебър.

В рамките на проекта ще бъде извършен ремонт на сградата – реставрация и ремонт на врати и прозорци, ремонт на покрив, подове, стени, инсталации, с цел внасяне на качествено подобрение в  експозиционните пространства на музея и разширяването им чрез обновяване на неизползваеми до момента помещения, позволяващи развитието на допълнителни услуги и културни продукти.

Ще бъде доставено специализирано оборудване и други елементи, допринасящи за развитие и привличане на нови публики – въвеждане на интерактивни дейности, осигуряване на по-голяма видимост, двупосочно взаимодействие между посетителя и музейния експонат чрез аудио, видео, виртуална реалност и др.

След ревитализиране на музейните пространства ще бъде създадена и изложена по нов начин постоянна етнографска експозиция, която чрез въведените иновативни технологии ще привлича разнообразна публика.