Електронно преброяване на населението и жилищния фонд, 7 – 17 септември 2021 г.